Classifications of SMEs and Evaluation of IFRS for SMEs Implementation Requirements


ÖZDEMİR F. S.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, pp.1412013461-1412013485, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Which entities can be qualified as SMEs has not a worldwide consensus yet. There is a discrepancy about classification of SMEs for both authors and country practices. Beside that IFRS for SMEs, which has a different approach to define SMEs, has arisen a need for coordination between the definition of SME in Standard and countries’ own SMEs definitions. In Turkey, there is no conformity between the qualitative features in IFRS for SMEs and quantitative criteria for SMEs classification under national regulation. As in US, an explicit regulation regarding which type of SMEs has to apply IFRS for SMEs has not been made in Turkey. The aim of this study is to make evaluations on Turkish Financial Reporting Standards for SMEs (TFRS) considering the need of application of IFRS for SMEs in several countries which are selected due to their distinctive properties together with SMEs profile in Turkey and SMEs classification under current regulations, beyond discussing the quantitative measures and qualitative features used for SMEs classification
Hangi işletmelerin KOBİ olarak nitelendirileceği konusunda henüz dünya genelinde bir birlik sağlanabilmiş değildir. KOBİ'lerin sınıflandırılması konusunda gerek yazarların görüşleri, gerekse ülke uygulamalarında farklılıklar bulunmaktadır. Buna bir de KOBİ'ler için Finansal Raporlama Standardı'ndaki KOBİ tanımı eklenmiş ve ülkelerin kendi KOBİ tanımlamaları ile standarttaki KOBİ tanımı arasında bir eşgüdüm ihtiyacı doğmuştur. Türkiye'de ise KOBİ'ler için Finansal Raporlama Standardı'ndaki nitel özelliklerle ulusal mevzuat içindeki KOBİ sınıflandırmalarındaki nicel ölçütler arasında bir birliktelik yoktur. Türkiye'de de, ABD'deki gibi, hangi KOBİ'lerin KOBİ'ler için Finansal Raporlama Standardı'nı uygulaması gerektiği konusunda açık bir düzenleme yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı KOBİ'lerin sınıflandırılmasında kullanılan nicel ölçütler ile niteliksel özellikleri ele almanın ötesinde, münhasır özellikleri nedeniyle seçilmiş çeşitli ülkelerde KOBİ'ler için Finansal Raporlama Standardı uygulama gerekliliği ile Türkiye'deki KOBİ profili ve cari mevzuattaki KOBİ sınıflandırmasını da dikkate alarak KOBİ'ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) üzerine değerlendirmelerde bulunmaktır