A Comparison of Entrepreneurial Skills of Fourth-Grade Gifted and Normal Student’s in Social Studies


GİRGİN D., ARCAGÖK S., MERTOL H., ŞAHİN Ç., ÇETİN Ş.

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi, vol.7, no.2, pp.110-125, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.110-125
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

The aim of the study was to investigate entrepreneurship skillsof fourth grade gifted students who were attending Science and Art Centers and those of fourth grade normal students in social studies. The study group consisted of 10 Science and Arts Centers and 10 primary schools in the province of Samsun. A convergent parallel mixed method was used in the study. Data was collected using the Fourth Grade Social Sciences Course Entrepreneurship Scale. Qualitative data was collected through a semi-structured and non-directive interview technique.N-Vivo program was used for qualitative data analysis. Results showed that gifted students had higher entrepreneur skills than did fourth grade normal students. Gender was not found to be a significant factor in entrepreneur skills whereas school type was significant
Bu araştırmanın amacı BİLSEM 'de ve ilkokul dördüncü sınıflarda öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersindeki girişimcilik becerilerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Samsun il merkezindeki BİLSEM' de ve ilkokul dördüncü sınıflarda öğrenimlerini sürdüren öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu BİLSEM'de ve ilkokul dördüncü sınıflarda öğrenimlerini sürdüren 20 (10 BILSEM, 10 İlkokul) öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada açımlayıcı sıralı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırma nicel verileri "Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Girişimcilik Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın nitel verileri ise yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Araştırma nicel verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Nitel veri analizinde ise N-Vivo programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyetin öğrencilerin dersteki girişimcilik becerilerini belirlemede etkili bir değişken olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın okul türünün öğrencilerin dersteki girişimcilik becerilerini belirlemede etkili bir değişken olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin derste girişimcilik becerileriyle ilgili çeşitli kavramları öğrendiklerini belirttikleri ortaya çıkmıştır