BALKAN SAVAŞI ÖNCESİ BULGAR KOMİTELERİNİN MÜSLÜMAN KÖY BASKINLARI: YANIKLI (HAMİDİYE) KÖYÜ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Tan H.

Studies of the Ottoman Domain, vol.7, no.12, pp.43-82, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With the nationalist movement, empires began to disintegrate and nation states emerged. While the Balkan nations tried to establish their own states, they struggled with each other to gain dominance over Macedonia. In this period, Balkan communities used committees, especially Bulgarian committees, to create troubles in order to get the support of European Powers. Committees that were founded for this aim organized a raid on the village of Yanıklı in 1895. This study will deal with the raid on Yanıklı Village organized by the Bulgarian Committee and the villagers facing deprivation during and after the raid.

Milliyetçilik akımı ile imparatorluklar dağılmaya başlamış, ulus devletler ortaya çıkmıştır. Balkan milletleri de kendi ulus devletlerini kurmaya gayret ederken Makedonya üzerinde hâkimiyet sağlamak için birbirleri ile mücadele etmişlerdir. Balkan toplumları bu süreçte Avrupalı Güçlerin desteklerini almak için kurulan komiteler, özellikle Bulgar komiteleri, aracılığıyla bölgede karışıklıklar çıkarmışlardır. Bu amaçla kurulan komiteler, 1895 senesinde Yanıklı Köyü’ne baskın düzenlemişlerdir. Bu çalışmada Bulgar komiteciler tarafından Yanıklı Köyü’ne düzenlenen baskın ile baskın esnasında ve sonrasında ahalinin yaşadığı mağduriyetler ele alınacaktır.