Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakım Verme Durumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi


KARAYURT Ö., EROL URSAVAŞ F., İŞERİ Ö.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)