ÇOCUKLARA YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE ŞİİR


AYDIN E., ATMACA H.

Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, pp.97-103, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 10
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.97-103
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

Today, it is accepted the importance of literature or literary text in foreign language teaching. Literature is one of the unique vehicles that reflect the feelings and thoughts of people as well as the bearer of culture. Language and literature are inseparable from each other. Because the language can function in the literature and the literature can give the possibility of learning-teaching the culture and the target language. Indeed using literature in teaching a foreign language, it can be taught the culture of the target language. In language class, it is possible to benefit from different literary genres as a teaching material and the poetry is one of the authentic documents used in different ways in teaching French as a foreign language. The aim of this study is to show the educational benefits of using poetry in teaching French as a foreign language to children. In this study, it’s mentioned about the place and the importance of using poetry in teaching French as a foreign language to children. Our study focus on three general points. First, we study the general characteristics of poetry and its place in the literature. Then we try to consider the importance of poetry for the early teaching of foreign languages. Finally we analyze the characteristics of poems for children
Günümüzde edebiyatın ve edebi metinlerin yabancı dil öğretiminde kullanılması günden güne daha fazla önem kazanmaktadır. Edebiyatın en temel özelliği, kültür taşıyıcısı görevine sahip olmasıdır. Bu özelliğinin yanı sıra edebiyat, insanların duygularını ve düşüncelerini yansıtan en önemli araçlardan bir tanesidir ve bu işlevi de dil sayesinde gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla dil ve edebiyat birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Çünkü dil edebiyat sayesinde kendisini ifade etme olanağı bulur; edebiyat da hedef dilin ve o dilin kültürünün öğrenilmesine olanak sağlar. Öyle ki yabancı dil öğretiminde edebiyatı veya edebi metinleri kullanarak hedef dili ve o dilin kültürünü öğretmek mümkündür. Bu yüzden yabancı dil sınıfında farklı edebi türleri birer eğitim materyali olarak kullanabiliriz ve bu bağlamda şiiri de edebi tür olarak yabancı dil öğretiminde farklı şekillerde kullanılabilecek otantik dokümanlardan bir tanesi olarak kabul edebiliriz. Bu çalışmanın amacı, çocuklara yabancı dil olarak Fransızca öğretiminde, eğitsel bir materyal olarak şiirden faydalanmanın avantajlı yönlerini ortaya koymaktır. Diğer bir amacımız da yabancı dil öğretiminde şiirin yerine ve önemine vurgu yapmaktır. Sonuç olarak çalışmamız üç genel nokta üzerine eğilim göstermektedir. Öncelikle edebi bir tür olan şiirin genel özellikleri ve edebiyattaki yeri ele alınacak, daha sonra erken yaşta yabancı dil öğretiminde şiire yönelik ilgiden bahsedilecek; son olarak ta çocuk şiirlerinin genel özellikleri üzerinde durulacaktır