A Pilot Study: Investigation of Toxocara vitulorum Larvae in Water Buffale Milks


GÜRLER A. T., GÜRLER H.

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, vol.29, no.1, pp.1-4, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-4
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Toxocara vitulorum is a patogen nematoda which infects calves and buffalo calves lactogenically and grows in the small intestine. In the study, infective larvae of the parasite were investigated in water buffalo milks. Forty water buffalo milks were collected and examined used sieving-flotation method. Then, 20 samples randomly selected were analysed molecularly to find DNA of T. vitulorum larvae. In the end of the study, there was no larvae or its’ DNA in the milk samples. This is the first study on investigation of T. vitulorum larvae in water buffalo milk.
Toxocara vitulorum buzağı ve malaklara primer galaktojen yolla bulaşan, erginleri incebağırsağa yerleşen, patojen bir nematoddur. Bu pilot çalışmada, manda sütünde parazitin larvaları aranmıştır. Araştırma süresince 40 mandaya ait süt örnekleri kullanılmıştır. Tüm süt örnekleri öncelikle mikroskobik olarak siewing-flotasyon yöntemi ile Toxocara sp. larvası bakımından muayene edilmiştir. Daha sonra larvaya rastlanmayan örneklerden rastgele 20 farklı mandaya ait süt örnekleri seçilmiş ve moleküler olarak incelenmiştir. Çalışma sonunda hiçbir süt örneğinde parazitin larvasına ya da DNA’sına rastlanmamıştır. Bu araştırma Türkiye’de manda sütünde Toxocara vitulorum larvası taranması yönünde ilk çalışma niteliğinde olmuştur.