The Effects of Plant Secondary Compounds on Herbivorous Insects


TOPKARA E. F., YANAR O.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.5, no.2, pp.153-158, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.153-158
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Plants have developed mechanical and chemical defense strategies that are effective against herbivores. Plants contain chemicals that are known as secondary metabolites (allelochemical) and these chemicals do not directly involve in organisms’ reproduction and growth, on the other hand, they affect survival, growth and behavior of species. These compounds usually take ecological tasks and plants use these compounds against diseases, parasites, and predators for interspecies competition. It is known through the observations on feeding of herbivorous insects that these compounds act as deterrent chemicals or they are toxic against them. Feeding is one of the most fundamental and the most important behaviors for herbivorous insects. Even though host plant preference of herbivores is partially depend on nutrients, this behavior greatly depends on secondary chemistry of plants. Effects of secondary compounds on herbivorous insects can be positive or negative.
Bitkiler, herbivorlara karşı etkili olan mekanik ve kimyasal savunma stratejileri geliştirmiştir. Bitkiler, organizmaların üremelerine, gelişmelerine, büyümelerine doğrudan karışmayan fakat türlerin hayatta kalmalarını, gelişmelerini, davranışlarını etkileyen ve sekonder metabolit (allelokimyasal) olarak bilinen kimyasalları içermektedir. Bu bileşikler genellikle ekolojik görevleri üstlenirler ve bitkiler türler arası rekabette hastalıklara, parazitlere ve avcılara karşı bu bileşikleri kullanılırlar. Herbivor böceklerin beslenmesiyle elde edilen gözlemlerden bu bileşiklerin herbivorlara caydırıcı olarak görev yaptıkları ya da onlara karşı toksik oldukları bilinmektedir. Herbivor böcekler için beslenme en temel ve en önemli davranışlardan biridir. Herbivorların konak bitki tercihi kısmen gıdalara dayansa bile geniş ölçüde bitkilerin sekonder kimyasına bağlıdır. Herbivor böceklere bitki sekonder maddelerinin etkileri olumlu ya da olumsuz olabilmektedir