Gerçekçi Çocuk Romanlarında Çocuğa Karşı Şiddet: Anne Fine'nın Tulip Dokunuşu, Jacqueline Wilson'ın Sırlar Adlı Romanları


EREN Z.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.55, no.2, pp.235-250, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 55 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.235-250
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The novels for children about violence against children may be shocking for some adults, for those in particular who are not used to reading contemporary realistic novels for children. Violence against children is dealt with by the writers for children, and these writers are encouraged by some researchers. However, violence is the subject matter which must be dealt with cautiously. Anne Fine and Jacqueline Wilson are the two British writers for children dealing with violence against children in their novels. The aim of this paper is to discuss how Fine in the Tulip Touch and Wilson in Secrets deal with violence against children. Both Fine and Wilson have been able to write novels about physical abuse, depicting less violence scenes. Fine has focused on the consequences of the indifference of people and the institutions to violence against the child while Wilson displays what the abused child feels and how she is able to overcome her problem. Besides, Wilson emphasizes the significance of the concern of the people around the abused child. Considering both writers' efforts to emphasize the function of adults' concern for the problem of the abused children and the role of the adults in solving violence problem, we may suggest that the realistic novels for children about abuse should be read by adults as well.
Gerçekçi Çocuk Romanlarında Çocuğa Karşı Şiddet: Anne Fine'nın Tulip Dokunuşu, Jacqueline Wilson'ın Sırlar Adlı Romanları Çocuğa karşı fiziksel şiddet hakkındaki çocuk romanları, bazı yetişkinlere, özellikle gerçekçi çağdaş çocuk romanlarını okumaya alışkın olmayanlara çok şaşırtıcı gelebilir. Ancak çocuğa uygulanan şiddet, çocuk kitapları yazarlarınca ele alınır ve bu konuyu ele alan yazarlar, bazı araştırmacılarca da yüreklendirilir. Bununla birlikte, şiddet dikkatlice ele alınması gereken bir konudur. Anne Fine ve Jacqueline Wilson romanlarında çocuğa karşı şiddeti ele alan iki Britanyalı çocuk kitapları yazarıdır. Bu çalışmanın amacı, Fine'nın Tulip Dokunuşu (The Tulip Touch), Wilson'ın Sırlar (Secrets) adlı romanlarında fiziksel şiddeti nasıl ele aldıklarını tartışmaktır. Fine ve Wilson çok az şiddet sahnesi çizerek, fiziksel şiddet hakkında roman yazmayı başarmışlardır. Fine çocuğa uygulanan fiziksel şiddete kişilerin ve kurumların duyarsız kalmalarının sonuçları üzerine odaklaşırken; Wilson, şiddet mağduru bir çocuğun neler hissettiğini ve bu sorununun üstesinden nasıl geldiğini gösterir. Bunun yanı sıra, Wilson şiddet mağduru çocukların etrafındaki kişilerin şiddete karşı duyarlılıklarının önemini de vurgular. Her iki yazarın da yetişkinlerin şiddet mağduru çocuğun sorununa gösterecekleri ilginin işlevini ve yetişkinlerin şiddet sorununu çözmedeki rolünü vurgulama çabalarını göz özüne alarak, şiddetle ilgili gerçekçi çocuk romanlarının yetişkinlerce de okunması önerebiliriz.