LİVİNG TOGETHER OF CULTURE AMONG SYRİAN IMMİGRANTS AND TURKS: VALUES, OPPORTUNİTİES AND BARRİERS


ŞAHİN M., EŞİCİ H.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.22, pp.72-99, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 22
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.72-99
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

The concept of migration is as old as human history. Many people have been forced to migrate from the past to the present for different reasons. Faced with the phenomenon of mass migration in different periods of history many times since 2011. Turkey, especially because of the war and uncertainty occurring in Syria it has been faced with a new wave of mass immigration. Today, stemming from the civil war in Syria, Syrian citizens in Turkey shows that about 4 million emigrated. The phenomenon of migration and the culture of living together brings different processes for the societies that migrate and live in settled order. A culture of coexistence can develop when a society has or has common values. Values also show opportunities and barriers within the culture of living together. In this study, the Syrian immigrants living cultural values together with Turks living in Turkey living in Turkey, is a qualitative research conducted in order to examine in the context of the opportunities and obstacles. The study consists of two main parts. In the first part, the conceptual dimension of the culture of living together in the context of values, opportunities and obstacles is examined and in the second part the findings that have emerged are examined. The aim of this study is to interpret the data obtained from the interviews with 10 Syrian and 15 Turkish citizens through the content and descriptive analysis method. According to the results of the study, values have a decisive role on the culture of living together. Accordingly, there are opportunities and obstacles in front of the culture of living together in the context of values.
Göç olgusu, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Birçok insan farklı sebeplerden dolayı geçmişten günümüze kadar kitlesel olarak göç etmek zorunda kalmıştır. Tarihin farklı dönemlerinde birçok kez kitlesel göç olgusuyla karşılaşan Türkiye özellikle 2011 yılından itibaren Suriye’de meydana gelen savaş ve belirsizlik ortamından dolayı yeni bir kitlesel göç dalgası ile karşı karşıya kalınmıştır. Günümüzde Türkiye’de Suriye’de yaşanan iç savaştan kaynaklı olarak yaklaşık 4 milyon Suriyeli vatandaşın göç ettiği görülmektedir. Göç olgusu ve birlikte yaşam kültürü, göç eden ve yerleşik düzende hayatını sürdüren toplumlar için farklı süreçleri beraberinde getirmektedir. Birlikte yaşam kültürü, bir toplumun sahip olduğu ortak değerler varsa veya oluştuğunda gelişebilir. Değerler aynı zamanda birlikte yaşam kültürü içerisindeki fırsatları ve engellerin neler olabileceğini göstermektedir. Bu çalışma Türkiye’de yaşayan Suriyeli Göçmenler ile Türkiye’de yaşayan Türklerin birlikte yaşam kültürünü değerler, fırsatlar ve engeller bağlamında incelenmesi amacıyla yapılan nitel bir araştırmadır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde değerler, fırsatlar ve engeller bağlamında birlikte yaşam kültürünün kavramsal boyutu incelenmiş, ikinci bölümde de ortaya çıkan bulgular irdelenmiştir. Araştırma kapsamında 10 Suriyeli ve 15 Türk vatandaşı ile yapılan görüşme sonucunda elde edilen verilerin içerik ve betimsel analiz yöntemiyle ortaya çıkan bulguların yorumlanmasıdır. Çalışma sonucuna göre birlikte yaşam kültürü üzerinde değerlerin belirleyici bir rolü bulunmaktadır. Buna göre değerler bağlamında birlikte yaşam kültürünün önünde fırsatlar ve engeller bulunmaktadır.