KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF DENTAL CLINICIANS REGARDING LIGHT-CURING UNITS IN NORTHERN TURKEY


DDS TÜLOĞLU N., ÖZER S., TUNÇ ŞEN E., CANBAZ S., BAYRAK Ş.

Clinical Dentistry and Research, vol.40, no.1, pp.26-34, 2016 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 40 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Clinical Dentistry and Research
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.26-34
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Background and Aim: Different types of light-curing units have been used for the polymerization of resin-based materials, however, dental clinicians' knowledge and attitudes regarding light-curing units and materials science have been the focus of limited studies so far. This study aimed to evaluate the knowledge and attitudes regarding light-curing units and materials science among dental clinicians in Northern Turkey.Materials and Methods: A survey questionnaire was sent by email to 448 dental clinicians, who were asked to provide demographic information and respond to questions on their knowledge and attitudes regarding current LCUs and materials science. Chi-square tests were used to identify the differences in responses for different variables. Results: A total of 184 questionnaires were responded, which corresponds to a rate of 41%. All of the respondents were the ones who had already used resin-based composite materials. 41% (n=75) of the respondents preferred LED units. Although 102 (55%) of the respondents had access to LCUs that offered various options for irradiation, 82 (53%) of them used the conventional mode. Neither of the variables examined (specialization, years of professional experience) were found to have a statistically significant effect on the number of correct responses regarding LCUs and materials science (p> 0.05). Conclusion: The results of this study demonstrated that the knowledge of dentists on materials science and LCUs was poor. Therefore, materials science and LCUs educational programs for dentists are needed.
Amaç: Rezin esaslı materyallerin polimerizasyonunda farklı ışık cihazları kullanılmaktadır. Günümüze kadar diş hekimlerinin materyal bilimi ve ışık cihazları hakkındaki bilgi ve tutumlarını değerlendiren sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin kuzeyinde yer alan diş hekimlerin materyal bilimi ve ışık cihazları hakkındaki bilgi ve tutumlarını değerlendirmektir.Materyal ve Metot: Katılımcıların demografik bilgilerini, materyal bilimi ve ışık cihazları hakkındaki bilgi ve tutumlarını içeren sorulara yanıt verilmesi istenen anket formu e-mail aracılığı ile 448 diş hekimine gönderildi. Faklı değişkenlere verilen yanıtlar arasındaki farklılığın belirlenmesinde Ki-kare testleri kullanıldı.Bulgular: % 41 yanıtlanma oranı ile toplam 184 ankete cevap verildi. Katılımcıların tümü rezin esaslı kompozit materyallerini kullanmaktadır. Katılımcıların %41'i (n=75) LED ışık cihazlarını tercih etmektedir. Katılımcıların 102'sinin (%55) kullandığı ışık cihazlarının çeşitli ışınlama seçeneklerine sahip olmasına rağmen, 82'si (%53) geleneksel modu kullanmaktadır. Uzmanlık, mesleki deneyim yılı gibi değişkenlerin, materyal bilimi ve ışık cihazları hakkında verilen doğru yanıt sayısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı bulundu (p> 0.05).Sonuç: Sonuç olarak; diş hekimlerin materyal bilimi ve ışık cihazları hakkındaki yetersiz bilgiye sahip olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, diş hekimlerine materyal bilimi ve ışık cihazları hakkında eğitimlerin verilmesi gereklidir.