Aquaculture and alternative feed sources for aquaculture in Turkey


KORKUT A. Y., YILDIRIM Ö.

Su Ürünleri Dergisi, vol.20, no.1-2, pp.247-255, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 20 Issue: 1-2
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Su Ürünleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.247-255
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Turkey, 1999 of in the year, 90.1% catch, 9.9% aquaculture. Total fishery production was estimated 636.824 tons. According 1998 aquaculture was increased 11.11% 63.000 tons in 1999. Aquaculture has estimated 72.000-78.000 tons in 2000 years. Aquaculture feed expense of total expenses 45-65%. Fish price increase low but, fish feed price high nowadays. Developed countries have looked after alternative feed sources at fishing. For example as wet feed waste fish, economic value low marine or inland fish, waste slaughterhouse, fish silage, earthworm and animal water organisms.
Türkiye 1999 yılı su ürünleri üretiminin %90.1'ini avcılıktan, %9.9'unu ise yetiştiricilikten sağlamıştır. Toplam su ürünleri üretimi 636.824 ton olarak gerçekleşmiştir. Su ürünleri yetiştiriciliğinden elde edilen su ürünleri üretimi ise 1998 yılına göre % 11.11 artarak 1999 yılında 63.000 tona ulaşmıştır. 2000 yılı için yetiştiricilik üretiminin 72.000-78.000 ton olacağı tahmin edilmektedir. Balık yetiştiriciliğinde yem giderleri toplam giderin %45-65'ini oluşturmaktadır. Yetiştiricilikte balık fiyatlarının artışı çok az bir ivme kazanmasına rağmen yem fiyattan her geçen gün artmaktadır. Günümüzde balık yetiştiriciliğinde gelişmiş ülkeler her türlü yem kaynağından yararlanma yollarını aramaktadır. Bu amaç için bilhassa yaş yem olarak ıskarta balıklar, ekonomik değeri düşük deniz ve tatlı su balıklan, stoklama veya işleme esnasında yıpranan balıklar, mezbaha artıklan, yumuşakçalar, balık silajı, solucanlar ve hayvansal su organizmalanndan yararlanılmaktadır.