CHANGE.ORG PETITION CAMPAIGN “ÖZGECAN YASASI” AS A DIGITAL ADVOCACY CASE


AKTAŞ M., AKÇAY E.

Moment Dergi, vol.6, no.2, pp.305-336, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Moment Dergi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.305-336
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the petition campaign ‚Özgecan Yasası‛ which was launched as an individual and amateur initiative on Change.org following the murder of Özgecan Aslan on February 11, 2015 was examined as a successful digital advocacy case that exemplifies the contribution of digital technologies to advocacy efforts. The campaign illustrates how an advocacy initiative launched without any resources and professional support can become massive and popular with the participation of various publics and can create social mobility through the use of digital technology. Using the case study approach, the data acquired through an online archive survey and the campaign initiator Gözde Salur’s written responses to our questions are analyzed in accordance with Hon’s model (2015) developed for digital social advocacy efforts.
Bu çalışmada, çevrimiçi imza platformu olan Change.org’da 11 Şubat 2015’te Özgecan Aslan cinayetisonrasında bireysel ve amatör bir girişim olarak başlatılan Özgecan Yasası imza kampanyası, dijitalteknolojilerin savunuculuk çalışmalarına katkılarını gösteren başarılı bir dijital savunuculuk örneğiolarak incelenmiştir. Kampanya, kaynağı olmayan ve profesyonel desteği bulunmadan başlatılan birsavunuculuk girişiminin, dijital teknolojinin sağlarlıklarından yararlanarak, farklı kamuların katılımıylakitleselleşebileceğini ve hareketlilik yaratabileceğini göstermektedir. Vaka incelemesi yöntemikullanılarak, çevrimiçi arşiv taraması, sosyal medya taraması ve kampanya başlatıcısı Gözde Salur’ailetilen sorulara alınan yazılı cevaplar ile elde edilen veriler, Hon’un (2015) dijital sosyal savunuculukçalışmaları için geliştirdiği model referans alınarak, modelde belirlenen kategoriler eksenindedeğerlendirilmiştir.