Investigation of the Relationship Between the Psychosocial Health Status and Fear of Childbirth in Healthy Pregnancies


KÖRÜKCÜ Ö., DELİKTAŞ A., AYDIN R., KABUKCUOĞLU K.

Clinical and Experimental Health Sciences, vol.7, no.4, pp.152-158, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 4
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Clinical and Experimental Health Sciences
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.152-158
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

Objective: This descriptive study was conducted to examine the relationship between the psychosocial health status and the fear of birth in healthy pregnancies. Methods: The study included 226 healthy pregnant women in their 28th to 40th gestational weeks. The personal information form Pregnancy Psychosocial Health Assessment Scale, and Wijma Delivery Expectancy/ExperienceQuestionnaire (W-DEQ) were used for data collection. For evaluating the data obtained, percentage distribution, averages, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U test, and Spearman correlation analysis were used to compare data (p<0.05).Results: The average score of Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ) was 79.95±17.33, and the mean Pregnancy Psychosocial Health Assessment Scale score in pregnancy was 3.02±0.29. There were no effects of some variables on psychosocial health in pregnancy such as the education level, working status and having pre-pregnancy health problems. However, it was determined that the number of living children, the type of family, and information on birth in gestation had an effect on pregnancy psychosocial health status. While there was no significant difference between fear of childbirth and parity, it was determined that there was a significant difference between fear of childbirth and having a pre- pregnancy health problem, getting birth information.Conclusion: There was no significant relationship between the psychosocial health status and the fear of birth in pregnancy. It has been suggested that this study should be supported with new studies due to insufficient studies on the subject.
Amaç: Araştırma, sağlıklı gebelerde psikososyal sağlık durumu ile doğum korkusu arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntemler: Araştırma, 28-40. gebelik haftasında olan sağlıklı 226 gebe ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aşamasında Kişisel Bilgi Formu, Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği ve Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A versiyonu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılım, ortalama, Kruskall Wallis, Mann-Whitney U testi ve Spearman korelasyon analizi uygulanılmıştır. Bulgular: Gebelerin Wijma Doğum Beklentisi/ Deneyimi ortalama puanı 79,95±17,33 ve Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği puan ortalaması 3,02±0,29 olarak belirlenmiştir. Eğitim düzeyi, çalışma durumu ve gebelik öncesi sağlık problemine sahip olma durumu ile gebelikte psikososyal sağlık arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Ancak, yaşayan çocuk sayısı, aile tipi ve gebelikte doğuma ilişkin bilgi alma durumunun gebelikte psikososyal sağlık durumu üzerine etkisinin olduğu saptanmıştır. Gebelerin doğum korku düzeyleri ile parite arasında anlamlı farklılık yok iken, gebelik öncesi sağlık problemi olma ve doğuma ilişkin bilgi alma durumu ile doğum korkusu arasında anlamlı farklılığın olduğu saptanmıştır.Sonuç: Gebelikte psikososyal sağlık durum ile doğum korkusu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Konu ile ilgili çalışma sayılarının yetersiz olması nedeniyle yeni çalışmaların yapılması önerilmektedir.