İlk İslam Şehirlerinin İki Önemli unsuru Cuma Mescidi Darü l Imara İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme


CAN Y.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996 (Peer-Reviewed Journal)