Muhibbî’s Diwan In The Context Of Religion, Sufism And Love Values


YEŞİLBAĞ S.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.23, pp.159-198, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 2 Issue: 23
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.159-198
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Human beings who have developed themselves in every sense by learning new things since the first days of creation have been in an effort to transfer the knowledge and manners they have created over time to other people starting from the nearest, thus directing the people around to good and avoiding evil. The reason that prompts human beings to this behaviour must be the innate good in human beings. In fact, this is what the prophets do. We believe that it won’t be wrong to say that giving advice started with Adam, who is also the first prophet, and then everyone who has a sense of goodness and responsibility from mothers, fathers, brothers, sisters, friends and teachers to head of the state has been in an effort to fulfil this duty. Our study is on advice containing verses of is Suleyman the Magnificent, who was a very sophisticated sultan known to be very well educated by very important teachers under the supervision of a disciplined father like Yavuz Sultan Selim. Suleyman I, who usually used the pseudonym Muhibbî in his poems, frequently included wise couplets which can be found in every poet 's divan in classical poetry. The aim of the present study was to try to find out which advice a Sultan who was well educated to be the Sultan of the World, who received countless advice from experts in different fields during his 46-year-long reign (1520-1566) and who experienced so many events until his death at the age of seventy-two gave to other people with all his experience. The values and advice in our study are classified under the titles of religious-sufistic issues, issues about love. Appropriate examples were chosen from advices expressing similar situations and messages, and these were examined in terms of values education.
İnsanoğlu, yaratıldığı ilk zamanlardan beri sürekli yenişeyler öğrenerek kendini her anlamda geliştirmeye çalışmıştır.Zaman içerisinde oluşturduğu bilgi ve görgü birikimini enyakınından başlamak üzere diğer insanlara aktarmayabaşlamıştır. Kısacası insanoğlu, çevresindekileri iyiliğeyönlendirip kötülükten sakındırma çabası içerisinde olmuştur.İnsanı bu davranışa sevk eden âmil, insanın yaratılıştangetirdiği özündeki iyilik olsa gerektir. Esasında peygamberlerinyaptığı da budur. İnsanın başka bir insana nasihatinin ilkpeygamber de olan Hz. Âdem’le başladığını, sonra içinde iyilikhissi ve mesuliyet şuuru taşıyan anne, baba, ağabey, abla,arkadaş, öğretmenden devlet reisine kadar herkesin bu göreviyapma çabası içerisinde olduğunu söylemek yanlış olmaz.Çalışmada, Yavuz Sultan Selim gibi disiplinli bir babanınnezaretinde çok önemli hocalardan iyi bir eğitim almış, çokkültürlü ve donanımlı bir padişah olan Sultan Süleyman’ınnasihat içerikli beyitleri üzerinde durulmaktadır. Şiirlerindegenellikle Muhibbî mahlasını kullanan Sultan Süleyman,birçok divan şairinin divanında rastlanması mümkün olanhikmet eksenli beyitlere sıklıkla yer vermiştir.Şu hâlde yazıda, cihan padişahı olmak için iyi yetiştirilmiş,46 yıllık (1520-1566) uzun bir saltanat sürmüş olan birpadişahın şiirleri incelenmiştir. Birinci Süleyman, özellikleyetişme sürecinde ehlinden pek çok nasihat almıştır. Ayrıcakendisi de yetmiş iki yaşında vefatına kadar nice hadise görmüşgeçirmiştir. Dolayısıyla yazıda, bu birikimle bir başkasına hangi konularda ne tür nasihatlerde bulunduğu tespit edilmeyeçalışılmıştır.Çalışmamızdaki değerler ve nasihatler, dinî-tasavvufîkonular ve aşk ana başlıklarıyla tasnif edilmiş ve benzerdurumları ifade eden nasihatler arasından uygun örnekleralınarak değerler eğitimi açısından incelenmiştir.