Moral Problems of Youth and the Place of Religion Culture and


TURAN İ.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.0, no.40, pp.271-293, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Moral KnowledgeWhile technological developments make easier every aspect of lives of people today, they have also brought some important risks for them. As a result of the revolution of information, all people might have knowledge about the events happened in the various parts of the world and have been effected by them easily. This effect shows itself in religious and moral sphere as well as socio-economic area of people.One of the most important problems of our modern society in the world which has changed in every aspect is the question of moral values. Especially young people have many moral problems such as sexuality, violence and crime, alcohol and drugs use and some psychological problems including suicide. These problems are not only individualistic moral problems but also social moral problems. While these moral problems seem to be individualistic in the beginning, but after a certain time, they might be social, even global moral problems. This paper deals with some moral problems seen during the youth and discusses the role of education and religion especially in the frame of Religion Culture and
Günümüzde teknolojik gelişmeler bireyin yaşamını her bakımından kolaylaştırırken, bazı tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Enformasyon devriminin bir sonucu olarak bireyler artık dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen olaylardan çok hızla haberdar olmakla birlikte aynı zamanda kolayca etkilenebilmektedirler. Bu etki, ekonomik ve sosyal alanda olduğu kadar dini ve ahlaki alanda da kendini göstermektedir. Her bakımdan hızlı bir değişim sürecini yaşayan dünyamızda ahlaki değer problemi günümüz toplumlarının en önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir. Özellikle gençler arasında görülen cinsellik, şiddet ve cinayet, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi sorunlara ek olarak bu dönemde yaşanan ruhsal bunalımlar ve intihar, artık sadece bireysel nitelikli küçük sorunlar değildir. Başlangıçta bireysel bir durum olarak görülen bu sorunlar belirli bir süre sonra bireysel olmaktan çıkıp toplumsal hatta küresel ölçekte problemlere dönüşmektedir. Bu çalışmada, gençlik döneminde görülen bazı ahlaki sorunlara değinilmekte ve bu sorunlar karşısında spesifik olarak, Türkiye'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi çerçevesinde eğitim ve din eğitiminin rolü tartışılmaktadır