Attitudes of women about breast cancer and cervical cancer screening


Creative Commons License

Aydın Avci İ., Altay B., Rızalar S., Özdelikara A., Öz H.

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.14, no.3, pp.235-239, 2015 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.5455/pmb.1-1420709931
  • Journal Name: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.235-239
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Aim:T his research was conducted as a descriptive study with the aim of investigating their self breast examination, having mammography and Pap smear. Method: The Descriptive study was conducted in Samsun between March 2013 and Apri 2013 with a total of 373 women who aggreed for participation. Data were collected via a questionnaire form including questions about knowledge and practices about breast and cervical cancer. Descritive statistics and chi square test were used for data analysis. Results: Mean age of the participants was 33.2±6.8 years (min 2, max 54), 69,6% were married, 65,9% were graduates of licence programs, 69,1% were found to have moderate income. Education level was found to affect having mammography, graduates of university were found to have mammography more (x2= 20.036, p=0.000). The women who have mammography were found to have Pap smear more than the women who do not have mammography (OR = 4.45, 95% CI 2.21, 9.34). The difference is statistically significant (P<0.001). The women who had BSE were detected to have Pap smear 2 fold more (OR = 1.87, 95% CI 1.14, 3.01). Conclusion: This research revealed that the women had moderate knowlege about breast and cervical cancer screening and partcipation in screening is low. Beside, the women who had BSE and mammography had more PAP smear
Bu araştırma dönemdeki kadınların kendi kendine meme muayenesini uygulama, mamografi çektirme ve pap smear yaptırma durumlarının incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma kapsamına olasılıksız olarak araştırmaya katılmayı kabul eden, araştırmanın yapıldığı tarihte üniversitede çalışan, veri toplama formunda hata bulunmayan 373 kadın alınmıştır. Anket formunda tanıtıcı bilgilerle beraber meme ve serviks kanseri riskini, taramalara katılım durumunu ve taramalar konusunda kadınların bilgi durumunu değerlendire 41 soru sorulmuştur. Araştırma kapsamına alınan kadınların yaş ortalaması 33.2±6.8 (min 2, max 54) % 69,6'si evli, %65,9 lisans mezunu olup,%69,1'nin orta gelir durumuna sahip oldukları bulunmuştur. mamografi çektiren kadınların çektirmeyen kadınlara göre 4 kat daha fazla pap smear yatırdıkları saptanmıştır (OR = 4.45, 95% CI 2.21, 9.34). aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (P<0.001). KKMM'ni yapan kadınlar yapmayan kadınlara göre 2 kat daha fazla pap smear yatırdıkları saptanmıştır (OR = 1.87, 95% CI 1.14, 3.01). Aralarındaki ilişki istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur (P<0.05). Bu araştırmada kadınların meme ve serviks kanseri taramalarını orta düzeyde bildikleri ve taramalara ise düşük düzeyde katıldıkları saptanmıştır. Ayrıca araştırmada kendi kendine meme muayenesi yapan ve mamografi yaptıran kadınların daha yüksek oranda pap smear yaptırdıkları bulunmuştur