REGULATORY AUTHORITY OF THE EXECUTIVE BRANCH AND PRESIDENTIAL DECREE IN TURKISH LAW


YENİAY L., YENİAY G.

Anayasa yargısı, vol.36, no.1, pp.105-138, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Anayasa yargısı
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.105-138
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

Fundamental changes took place in Turkish law with the Constitution Amendment Act numbered 6771 and dated January 21, 2017 which was accepted by referendum held on April 16, 2017 and enacted on July 9, 2018. The parliamentary system has then left its place to the presidential system after this amendment. One of vital novelties in the new system is that henceforth the president as a head of the executive branch will have the right to introduce presidential decree. This change has strengthened the regulatory authority of executive branch compared to the previous system, and primary authority to regulate that was an exception of the administration in parliamentary system has become a usual now. Accordingly, the president based on the authority directly taken from the constitution will be able to make Presidential Decree without a prior permission of the parliament. It was accepted that the executive branch in principle did not have the primary regulative power on the subject in which the legislature did not make a legal arrangement in the period when the parliamentary system was applied. From this point of view, primary regulative power given to the executive branch by Presidential Decree to be a revolution in terms of Turkish Administrative Law. Considering the importance of the matter, this radical change in the regulatory authority of the executive branch will be examined in this study.
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ile onaylanan ve 9Temmuz 2018 tarihinde bütünü ile yürürlüğe giren 21 Ocak 2017 tarihve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu ile parlamenter sistem yeriniCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne bırakmıştır. Hükümet sistemideğişikliği ile birlikte getirilen yeniliklerin en önemlilerinden birisi, yürütmeorganının başında bulunan Cumhurbaşkanı’na Anayasada belirtilenkonularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma yetkisinin tanınmasıdır.Cumhurbaşkanı’na tanınan kararname çıkarma yetkisi ile birlikte yürütmeorganının Parlamenter sistemde sahip olduğu düzenleme yetkisi yürütmeorganı lehine güçlendirilmiş, parlamenter sistemde idarenin istisnai olaraksahip olduğu kabul edilen asli düzenleme yetkisi artık olağan bir yetkihaline gelmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkinkonularda, öncesinde yasama organı tarafından kanuni bir düzenlemeyapılmasına ihtiyaç duymaksızın, doğrudan Anayasa’dan almış olduğuyetkiye dayanarak düzenleyici işlem yapabilecek, yani CumhurbaşkanlığıKararnamesi çıkarabilecektir. Parlamenter sistemin uygulandığı yürütmeorganının bir konuya ilişkin düzenleyici işlem yapabilmesi için, öncesindeo konuya ilişkin mutlaka kanuni bir düzenlemenin olması gerekmekteydi.Meseleye bu açıdan bakıldığında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ileyürütme organına tanınan asli düzenleme yapma yetkisinin Türk İdareHukuku açısından devrim niteliğinde olduğu söylenebilir. Bu önemindendolayı çalışmamızda yürütme organının düzenleme yetkisine ilişkin buköklü değişiklik incelenecektir.