-


COŞTU B., KARAMUSTAFAOĞLU S., AYAS A.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.29, pp.111-119, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 29
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.111-119
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

"Reconstruction of Teacher Training", one of the innovations in teacher education program has been implemented since 1998-1999 academic years. With this innovation, the course of "Curriculum Planning and Evaluation", which comprise courses of "Measurement and Evaluation" and "General Instruction Strategies", has begun to be put into practice. Although content of the new course has been identified in the related documents, detail information about how this course will be implemented and what type of activities included in it has been ignored. The purpose of this study was to develop course activities and to evaluate instructional objectives experienced by the students. In this sense, firstly course activities were developed based on the specialists' views and previous implementations of this course. The course activities were carried out with 34 prospective chemistry teachers guided by two research assistants. Homework prepared by the students was assessed based on the criteria developed in this study. From the collected data, it is found that some of the instructional objectives achieved mostly, some did not at all. According to results, some suggestions upon recovering from the deficiencies and upon implementations in different branches of teacher training were made.
Eğitim Fakültelerinde 1998-1999 akademik yılından itibaren uygulamaya geçirilen yeniden yapılanma kapsamında yapılan değişikliklerden biri de eski öğretim programındaki "Ölçme ve Değerlendirme" ve "Genel Öğretim Yöntemleri" dersleri yerine, içeriklerinin birleştirilip yeniden düzenlendiği "öğretimde Planlama ve Değerlendirme" dersinin konulmasıdır. Bu dersin içeriği genel olarak belirtilmesine rağmen, nasıl ve ne türden uygulamalar yapılacağına ilişkin, dokümanlarda ayrıntılı bilgiye rastlanmamaktadır. Bu çalışma, "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" dersi uygulama etkinliklerini geliştirmek ve uygulama sonunda kazandırdığı davranışları dikkate alarak değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Eki amaçla çalışmanın başlangıç aşamasında, teorik dersi yürüten öğretim üyelerinin görüşleri ve önceki yıllarda yürütülen uygulamalar dikkate alınarak etkinlikler geliştirilmiştir. Bu şekilde hazırlanan uygulama etkinlikleri. Kimya öğretmenliği programındaki 34 öğretmen adayından oluşan örneklem grubu üzerinde iki araştırma görevlisi rehberliğinde gerçekleştirmiştir. Uygulama etkinlikleri sonunda öğretmen adayları tarafından hazırlanan ödevler, geliştirilen inceleme kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Elde edilen bulguların yorumlanmasından, derste hedeflenen davranışların önemli oranda gerçekleştiği fakat bazı davranışların ise tam olarak gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Çalışma sonunda uygulama etkinliklerinde belirlenen eksikliklerin giderilmesine ve diğer anabilim dallarında da benzer uygulamaların yapılmasına yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur.