Developing a tool for the measurement of socio-economic status (ses) from a representative sample: The case of Ankara City center


KALAYCIOĞLU S., ÇELİK K., ÇELEN Ü., TÜRKYILMAZ S.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, pp.183-220, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.183-220
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the present study is to develop a socio-economic status index for determining the social strata and some features of different social strata by using a representative sample in Ankara city center. In the study, multi-stage sampling design is used as the sampling approach. According to this sampling, the universe of the study is eight central districts of Ankara. Data is collected about levels of education, employment, income, property, possessions and consumption from 1789 households which can be accessed.For the determination of indicators for measurement of SES advanced statistical techniques are used. So that a socio-economic status index is developed by indicators of income, employment status, occupation, property ownership, level of education and possession of objects in the house. After the determination of SES index, different life styles of representatively selected individuals from different social strata are also analysed.
Sunulan çalışma, Ankara ilinde temsili bir örneklem üzerinden toplumsal tabakaları belirlemeye yönelik SES endeksi geliştirme ve farklı tabakalara ait özelliklerin belirlenmesi çalışmasıdır. Çalışmada örnekleme tasarımı olarak çok aşamalı küme örneklemesi yaklaşımı kullanılmıştır. Buna göre, Ankara kent merkezini oluşturan 8 merkez ilçe çalışma evreni olarak belirlenmiştir. Çalışmada, 1769 haneye ulaşılarak, hanelerin eğitim, iş, gelir, mülkiyet ve mülk edinme yolları ve tüketimi esas alan bir çerçevede veri toplanmıştır. Toplanan verilerle toplumsal tabakaların ölçülebilmesi için hangi değişkenlerin belirleyici olduğu istatistiksel yöntemle belirlenmiştir. Böylece gelir, iş/meslek, mülkiyet, eğitim, evde sahip olunan eşyalardan oluşturulan değişkenler ile sosyo-ekonomik statü endeksi geliştirilmiştir. SES endeksi geliştirildikten sonra belirlenen farklı tabakalardan temsili olarak seçilen bireylerde yaşam tarzı pratikleri de incelenmiştir.