TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS TERM CONFUSION IN TEXTBOOK


KAYACAN S. G., ÖNCÜL V.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.10, no.2, pp.778-790, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.778-790
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

There are some issues that need to be considered when preparing textbooks or describing topics on Turkish to Foreigns. One of these topics is the terms used in textbooks written about teaching Turkish to foreigners. It seems that there are more than one term in Turkish that meets the same grammar subject. This situation, causes confusion in language teaching. The study aims to identify the terms used for the same subject in the four sets determined from the sets of books prepared for teaching Turkish to foreigners.“Document analysis” was used from qualitative research patterns in the study. New Hittite Turkish teaching kit for foreigners, Gazi Turkish teaching kit for foreigners, Seven Climate Yunus Emre Turkish Institute teaching kit, Istanbul Turkish teaching kit for foreigners have been determined as working documents. As a result, it was found that different terms belonging to the same topic were used in the sets of books studied. It can be assumed that this situation may pose a problem for those who learn and teach Turkish as a foreign language.
Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine ders kitapları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken konular vardır. Bu konulardan biri, yabancılara Türkçe öğretimi hakkında yazılan ders kitaplarında kullanılan terimlerdir. Terimler, Türkçenin dil bilgisi adlandırmalarında çeşitlilik göstermektedir. Türkçede aynı dil bilgisi konusunu karşılayan birden fazla terim olduğu görülmektedir. Bu durum, dil öğretiminde karmaşaya neden olmaktadır. Çalışmanın amacı yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan kitap setlerinden belirlenen dört sette yer alan, aynı konuya yönelik kullanılan terimleri tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden içerik analizinden yararlanılmıştır. Çalışma dokümanları olarak Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti, Gazi Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti, Yedi İklim Türkçe Yunus Emre Enstitüsü Öğretim Seti, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti belirlenmiştir. Sonuç olarak incelenen kitap setlerinde aynı konuya ait farklı terimlerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu durumun Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler ve öğretenler açısından bir sorun teşkil edebileceği düşüncesine varılabilir.