MANDİBULADA GENİŞ BOYUTTAKİ DENTİGERÖZ KİSTİN MARSÜPYALİZASYONU TAKİBEN ENÜKLEASYONLA TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU


ALTAN A., ERDİL A., TÜMER M. K., SOYLU E., AKBULUT N.

25. ULUSLARARASI TAOMS KONGRESİ, Cyprus (Kktc), 13 - 17 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No