CULPABILITY AFFECT OF POSTPARTUM PSYCHOSIS IN THE CRIMINAL LAW


KÖKDEMİR E. A.

Legal Hukuk Dergisi, vol.16, no.188, pp.3753-3781, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 16 Issue: 188
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Legal Hukuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.3753-3781
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

In this study, culpability affect of postpartum psychosis in the criminal law is analysed. Cause of searching about such a subject is unavailable judicial work about this topic in our country. The subject is evaluated juridical. Because mothers are able to infanticide due to postpartum psychosis. Our aim is detected whether or not mothers have criminal liability in such cases. In our study postpartum blues and postpartum depression are explained shortly. Because these psychological problems are had mild symptoms and this symtoms usually aren’t caused to commit an offense.
Bu çalışmada ceza hukukunda doğum sonrası psikozun kusurluluğa etkisi incelenmiştir. Böyle bir konu üzerine araştırma yapmamızın sebebi, ülkemizde bu konuya dair hukuki bir çalışmanın olmamasıdır. Konu, hukuki açıdan deerlendirilmiştir. Çünkü doğum sonrası psikoz nedeniyle anneler bir yaşından küçük çocuklarını öldürebilmektedir. Amacımız böyle vakalarda annelerin kusur yeteneğinin olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmamızda doğum sonrası hüzün ve doğum sonrası depresyon kısaca açıklanmıştır. Çünkü bu psikolojik bozuklukların belirtileri hafif niteliktedir ve bu belirtiler de genellikle suç işlenmesine neden olmaz.