Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Birinci Basamakta Çalışma İsteklerinin Değerlendirilmesi


MIDIK Ö., BÜYÜKAKKUŞ A.

12 Pratisyen Hekimlik Kongresi, Antalya, 2007, Turkey, 17 - 21 October 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No