Multiple Skleroz Hastalarında Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün İntihar Düşüncesine Etkisi The Effect Of Intolerance Of Uncertaınty In Multıple Sclerosıs Patıents On Suıcıdal Ideatıon


GÜMÜŞ K., SEZGİN S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.47, pp.475-486, 2016 (Peer-Reviewed Journal)