Bilateral Dördüncü Parmakların Korunduğu Onikogrifoz Olgu Sunumu


ŞİMŞEK T., Abdullayev A., Aydoğdu İ. O., KÜÇÜKER İ.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, Turkey, 28 - 31 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes