The Influence of Rootstocks on Yield Characteristics of ‘Deveci’ Pear


Creative Commons License

ÖZTÜRK A.

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, pp.412-420, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Rootstocks used in modern fruit growing affect the growth, yield and fruit quality of the cultivar grafted on them in different affects. This study was aimed to determine the effect of ‘Deveci’ pear cultivar grafted on different rootstocks (Quince BA-29, Quince MC and pear seedlings) on the yield characteristics among the 2013-2016 years. The fruit weight (g), fruit number (pieces plant-1), yield per plant (kg plant-1), yield per stem cross-sectional area (kg cm-2), yield per crown volume (kg m-3) and yield per decare (kg da-1) were examined as yield characteristics in the study. Rootstocks have significantly effects on the examined yield characteristics. In addition, there were significant differences between the research years in terms of other examined yield characteristics except for fruit weight. The effect of the quince clonal rootstocks on fruit yield characteristics was higher than that of the pear seedling rootstock. In the study, the fruit weight (g), yield per plant (kg plant-1) and yield per decare (kg da-1) were highest in the BA-29 quince clonal rootstock and the lowest in the pear seedling rootstock. The yield efficiency (kg cm-2) and yield per crown volume (kg m-3) were higher in the plants grafted on the MC rootstock. As a result of the study, it is recommended that the research related to the rootstocks examined is continued for a longer period and compared.
Modern meyve yetiştiriciliğinde kullanılan anaçlar üzerlerine aşılanan çeşitlerin büyüme, verim ve meyve kalitesini farklı şekillerde etkilemektedir. Bu çalışma ile farklı anaçlar (Quince BA-29, Quince MC ve armut çöğürü) üzerine aşılı Deveci armut çeşidinin 2013-2016 yıllarına ait verim özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada verim özelliklerinden meyve ağırlığı (g), meyve sayısı (adet bitki-1), bitki başına verim (kg bitki-1), gövde kesit alanına verim (kg cm-2), taç hacmine verim (kg m-3) ve dekara verim (kg da-1) incelenmiştir. İncelenen verim özellikleri üzerine anaçların önemli etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca meyve ağırlığı hariç incelenen diğer özellikler bakımından araştırma yılları arasında da önemli farklılıkların olduğu saptanmıştır. Meyve verim özellikleri üzerine ayva klon anaçlarının etkisi armut çöğür anacına göre daha yüksek olmuştur. Araştırmada meyve ağırlığı (g), bitki başına verim (kg bitki-1) ve dekara verimin (kg da-1) BA-29 ayva klon anacında en yüksek, armut çöğür anacında ise en düşük olduğu belirlenmiştir. Gövde kesit alanına verim (kg cm-2) ve taç hacmine verimin (kg m-3) MC ayva klon anacı üzerine aşılı bitkilerde yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda incelenen anaçlarla ilgili araştırmanın daha uzun süre devam ettirilerek kıyaslanması tavsiye olunmaktadır.