Heterogeneity and distribution of mast cells in renal tissues of rats exposed to formaldehyde


ERTUĞRUL T., ÇİFTCİ G., TÜTÜNCÜ Ş.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, vol.88, no.2, pp.26-37, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 88 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.26-37
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, numerical distribution and staining aspects of mast cells in renal tissues of rats exposed to formaldehyde were light microscopically examined. During 15-day assay period, rats were intraperitoneally applied every other day with 9 mg/g doses of formaldehyde diluted with physiological saline solution at 37%. After aliquots of tissues collected for microscopic examinations had been identified and washed at 10% formol, they were adopted routine histological tissue evaluation procedures and blocked by paraffin. By obtaining 10 each serial sections every other 30µ at 5µ-thickness from prepared blocks, 0,5% toluidin blue and alcian blue/safranin O (AB/SO) were stained by combined staining method. To identify numerical distribution of mast cells at serial sections, cells were counted by 100 square ocular micrometer. That the mast cells in renal did not morphologically change after formaldehyde exposure was observed at the examinations. Metachromatic and less quantities of orthochromatic stained mast cells with toluidin blue were observed at renal tissues of rats that are both healthy and exposed to formaldehyde. It is identified that the number of mast cells has an increase in renal tissue exposed to formaldehyde in proportion to normal renal tissue of rat. More often red SO(+) mast cells and less often pale stained blue AB(+) mast cells were founded in control and experimental groups.
Bu çalışmada, formaldehite maruz kalmış ratların böbrek dokusunda mast hücre sayısal dağılımı ve boyanma özellikleri ışık mikroskobik olarak incelenmiştir. Ratlara 15 günlük deney süresi boyunca gün aşırı olarak serum fizyolojik ile 37% oranında sulandırılmış 9 mg/kg dozundaki formaldehit intraperitoneal olarak uygulandı. Işık mikroskobik incelemeler için alınan doku parçaları %10 formol’de tespit edilip yıkandıktan sonra rutin histolojik doku takibi prosedürlerinden geçirilerek parafinde bloklandı. Hazırlanan bloklardan 30µ arayla 5µ kalınlığında 10’ar adet seri kesitler alınarak %0,5’lik toluidin blue ve alcian blue/ safranin O (AB/SO) kombine boya metodu ile boyandı. Seri kesitlerde mast hücrelerinin sayısal dağılımını belirlemek amacıyla hücre sayımları 100 kare oküler mikrometre ile yapıldı. Yapılan incelemelerde formaldehit maruziyeti sonucu böbrekte mast hücrelerinin morfolojik olarak şekillerinde bir değişiklik olmadığı gözlenmiştir. Formaldehite maruz kalmış ve sağlıklı ratların böbrek dokularında toluidin blue ile metakromatik ve daha az miktarda ortokromatik boyanan mast hücreleri görülmüştür. Mast hücre sayısının normal böbrek dokusuna oranla formaldehite maruz kalmış rat böbrek dokusunda artış gösterdiği ve formaldehitin mast hücrelerinde degranülasyona neden olduğu belirlenmiştir. Kontrol ve deney gruplarında, çoğunlukla kırmızı renkte SO(+) mast hücreleri ve daha az olarak da soluk boyanan mavi renkte AB(+) mast hücreleri saptanmıştır.