Using canola forage as roughage source in ruminant nutrition


KILIÇ Ü.

Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.49, no.2, pp.125-135, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Canola products which are mentioned frequently recently due to its contribution to the biodiesel production are considered as an important source for meeting the roughage needs especially in winter. Hays, silages, stovers, straws and stubbles of canola are used as roughage source in ruminant nutrition. Canola products are recommended primarily for use in cow nutrition as sheep are more sensitive to the canola products compared to cows. Feeding canola hay and silage are more reliable compared to grazing and, if possible, silage should be preferred. However, canola products should be tested in terms of nutrient contents and also antinutritionel contents such as nitrates and sulfurs in order to prevent probable problems which can be seen in ruminants. Canola roughage should be used with other roughages, not singly, in ration. Furthermore, it should not be given above 40% of ration dry matter, should not be given to hungry cows and also it should be avoid of sudden feed change.
Son yıllarda biyodizel üretimine katkısından dolayı adından sıklıkla bahsedilen kanola ürünleri ülkemizde özellikle kıs aylarında görülen kaba yem ihtiyacını karsılamak için önemli bir kaynak teskil etmektedir. Kanolanın kuru ot, silaj, sap, saman ve anızları ruminantların beslenmesinde kaba yem kaynagı olarak degerlendirilebilmektedir. Kanola kaba yemleri ile beslemede koyunlar sıgırlara göre daha hassas olup, öncelikle sıgırların beslenmesinde kullanılması tavsiye edilmektedir. Kanola kuru otu ve silajı hayvanlar için otlatmaya göre daha güvenilir olup mümkünse silajı tercih edilmelidir. Bununla birlikte hayvanlarda görülebilecek muhtemel problemleri önlemek için öncelikle besin madde içerigi ile sülfür ve nitrat gibi antibesinsel faktörler bakımından test edilmelidir. Kanola kaba yemleri rasyona tek basına konulmamalı diger kaba yemlerle birlikte verilmelidir. Ayrıca rasyon kuru maddesinin % 40’ını asmamalı, hayvanlara aç karna verilmemeli ve ani yem degisikliginden kaçınılmalıdır.