Vitis vinifera (Vitaceae) türüne ait petiyollerin farklı gelişim evrelerinde kristal içeriğinin karşılaştırılması


SÜNGÜ Ş., AKBULUT M. K., ŞENEL G.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 07 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes