Helping Hand in a Pandemic: Bibliotherapy


Creative Commons License

ERDOĞAN E., DİNÇ S.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) , vol.6, no.1, pp.247-252, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this review is to provide information about bibliotherapy and its effectiveness, which can be used as a therapeutic method in supporting individuals' psychological self-support during the COVID-19 pandemic. Bibliotherapy helps people to cope with emotional and physical problems, and changes in their lives and gain insight. It is also a versatile and cost-effective form of self-help that expresses the potential for self-improvement, understanding, or improvement. It is reported in studies that bibliotherapy is effective and can be used in a wide range of ways including depression, anxiety disorders, panic attacks, elderly depression, sleep problems, psychosocial problems in patients with medical illness4; psychological resilience10, family burden and care experience. Consequently, bibliotherapy can be used as a therapeutic tool, as a way of dealing with the emergency of the COVID-19 outbreak and the challenges in terms of maintaining mental health. Considering that it may be difficult for individuals to access psychological counseling services during the pandemic process, bibliotherapy provides easier access, lower costs, and more flexibility.
Derlemenin amacı COVID-19 pandemi süresince bireylerin psikolojik olarak kendini desteklemesinde terapötik bir yöntem olarak kullanılabilecek bibliyoterapi ve etkinliği hakkında bilgi sunmaktır. Bibliyoterapi insanların duygusal ve fiziksel sorunları, yaşamlarındaki değişikler ile başa çıkmalarına ve iç görü kazanmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda kendini geliştirme, anlama veya iyileştirme potansiyelini ifade eden çok yönlü ve uygun maliyetli kendi kendine bir yardım şeklidir. Bibliyoterapinin, depresyon, anksiyete bozuklukları, panik atak, yaşlılık depresyonu, uyku sorunları, tıbbi rahatsızlığı olan hastalardaki psikososyal sorunlar psikolojik sağlamlık, aile yükünde ve bakım verme deneyiminde iyileşme gibi geniş bir yelpazede kullanımının etkin olduğu çalışmalarda bildirilmektedir. Sonuç olarak, Bibliyoterapi, COVID-19 salgınının olağanüstü durumuyla ve ruh sağlığının korunması açısından zorluklarla başa çıkmanın bir yolu olarak terapötik bir araç olarak kullanılabilir. Pandemi sürecinde bireylerin psikolojik danışmanlık hizmetlerine erişimlerinin zor olabileceği göz önüne alındığında bibliyoterapi daha kolay erişim, daha düşük maliyet ve daha fazla esneklik sağlamaktadır.