Turn The Goose not to Lose, Goose Hanging as an Example of Gastronomy in The Agricultural Society


USTA N.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.2, pp.843-850, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Goose hanging and cooking on a wood fire is a different taste and a culturally rooted style. It is a prime example of gastronomy of agricultural society. If it was just digging and eating, there would be no need to hang goose, which is a long and laborious and expensive cooking method compared to cooking in water. The “ferfene” goose hanging, eating tradition which is practiced by peer groups on long winter nights in the countryside of Havza District of Samsun, has many gains beyond a great taste such as socializing, forming friendships, keeping sharing alive against selfishness, increasing awareness in the absence of communication opportunities, making up-to-date conversations literalized, etc. In the study, the style and tradition of goose hanging will be explained and cultural connections will be revealed.
Kazın asılarak odun ateşinde pişirilmesi farklı bir tat lezzet olması yanında kültürelkökleri olan bir tarzdır. Tarım toplumunun bir gastronomi örneğidir. Mesele sadece kazı pişiripyemek olsaydı uzun ve zahmetli ve suda pişirmeye nazaran pahalı bir pişirme usulü olan kazasmaya gerek duyulmazdı. Samsun’un Havza ilçesi kırsalında uzun kış gecelerinde akrangruplarınca uygulanan “ferfene” kaz asma, kaz yeme geleneği lezzet harikası bir yemek yemeyanında bir sosyalleşme, dostluklar oluşturma, bencilliğe karşı paylaşımı diri tutma, haberleşmeimkânlarının azlığında, haberdarlığı artırma, güncel sohbetleri edebileştirme gibi birçokkazanıma matuftur. Çalışmada kaz asma tarzı ve geleneği anlatılırken kültürel bağlantıları ortayakonulacaktır.