Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Gökkuşağı Alabalık Çiftliklerinde İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis (IPN) Virusunun İzolasyon ve İdentifikasyonu.


ÖZAN E., ALBAYRAK H., IŞIDAN H., durmaz y., kadı h., cavunt a.

XI .Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Turkey, 21 - 24 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes