THE IMPACT OF RETURNING TO SCHOOL AFTER ONLINE LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC ON CLASSROOM TEACHERS AND PRIMARY SCHOOL STUDENTS


Creative Commons License

ÇOLAK E., Kırbıyık N., Kesten A.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.3, pp.1908-1928, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.24315/tred.1256380
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1908-1928
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

All schools have been reopened after the Covid-19 pandemic. This paper investigated how the pandemic affected classroom teachers and primary school students. The study adopted a basic qualitative research design. Participants were recruited using maximum variation sampling, which is a purposive sampling method. Maximum variation was the sampling of choice to ensure diversity based on different perspectives. In this context, the sample consisted of 16 classroom teachers working in other schools and grade levels. All participants were interviewed during the transition from online learning to face-to-face education. The data were analyzed using descriptive analysis. The results showed that the pandemic affected classroom teachers in terms of emotional, educational, and professional perspectives. The results also showed that the pandemic affected primary school students regarding school culture, behavioral changes, and family support. Students performed academically more poorly with the transition to face-to-face education. Students exhibited different behaviors. Different practices experienced in private and public schools during online learning were reflected in face-to-face teaching. Families play a crucial role in education and training. Since it is predicted that the impact of the pandemic may last for years, suggestions were made to improve teaching and training in line with the results.
Bu araştırmanın amacı Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan uzaktan eğitim sonrasında okulların yeniden açılması sürecinde, sınıf öğretmenlerinin ve ilkokul öğrencilerinin yaşanan salgın durumundan nasıl etkilendiklerini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda araştırmanın deseni temel nitel araştırma olarak belirlenmiştir. Araştırmada, farklı bakış açılarıyla oluşan çeşitliliğinin aktarılabilmesi için amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Bu kapsamda yüz yüze eğitime geçilen süreçte farklı okul türlerinde ve sınıf düzeylerinde görev yapmakta olan 16 sınıf öğretmeniyle görüşme yapılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda yaşanan süreçten sınıf öğretmenlerinin duygusal, eğitim-öğretim uygulamaları, mesleki bakış açıları açısından; ilkokul öğrencilerinin ise okul kültürü, davranış değişiklikleri, aile desteği açısından etkilendikleri görülmüştür. Araştırmanın sonucunda yüz yüze eğitim sürecine geçilmesiyle birlikte öğrencilerin akademik başarılarında düşüş olduğu; öğrencilerin davranışlarında farklılıklar yaşandığı, uzaktan eğitim sürecinde özel okul ve devlet okullarında yaşanan farklı uygulamaların yüz yüze eğitim sürecine yansıdığı, ailelerin eğitim-öğretim sürecinde önemli bir yeri olduğu ortaya çıkmıştır. Salgının etkilerinin uzun yıllar sürebileceği öngörüldüğünden elde edilen sonuçlar doğrultusunda eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilebilmesi için öneriler geliştirilmiştir.