Doğurganlık Çağındaki Kadınlarda Toxoplazma, Rubella ve Sitomegalovirüs Seroprevelansı


TEMOÇİN F., Köse H.

XIX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 28 - 31 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No