Kavşaklardaki Araç Yoğunluğunun CBS Ortamında Belirlenmesi (Samsun-Atakum Örneği)


TONA A. U., MARAŞ E. E., DEMİR V.

11. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu– 12-14 Mayıs 2022 -Mersin-Türkiye, Mersin, Turkey, 12 May 2022, pp.72

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.72
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes