Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin İş Yükleri ve Hasta Güvenliği Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi


AYGİN D., YAMAN Ö., ÇELİK A., AÇIL H., GÜL A.

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No