Kanserli Çocuklarda Kemoterapiye Bağlı Hepatik Toksisite Takibinde Serum Prealbumin Düzeyleri


ALİYAZICIOĞLU Y., DAĞDEMİR A., dilber c., ALBAYRAK D., alvur m., beker d.

18. Ulusal Biyokimya Kongresi, Turkey, 15 May - 19 September 2004

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes