Anxiety Level and Effectıve Factors in Pregnant Women Before Amniocentesis


ALTAY B., BALTACI N.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.22, no.2, pp.95-104, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.95-104
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: This study was conducted to determine the level of anxiety and the effectıve factors in pregnant women before amniocentesis. Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted at an University Hospital. The research population consisted of women who applied for amniocentesis between April-June 2014 and 290 pregnant women voluntarily participated in the sampling study. Survey form and State-Trait Anxiety Inventory were used as data collection tool in the research. Results: The prevalence of pre-amniocentesis pregnant women was 53.16 ± 7.28 and 49.34 ± 6.30, respectively. The state and trait anxiety levels of the university graduates were found to be low and statistically significant .It was found that the working condition affected the state anxiety level but not the continuous anxiety level but did not affect the level of trait anxiety. . Statistically significant differences were found between the state and trait anxiety scores according to the gestational week of women and their pre-amnocentesis anxiety . Conclusion: It has been determined that pregnant women had moderate anxiety before amniocentesis. It has been determined that some factors such as education and working status of pregnant women, gestational age and evaluation of marital life affect the state and trait anxiety level. Within the scope of the counseling role of nurses, it is important to inform the pregnant women about the amniocentesis and to make attempts to reduce the level of anxiety
Amaç: Bu araştırma, amniyosentez öncesi gebe kadınlarda anksiyete düzeyinin ve etkileyen faktörlerinbelirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışma bir üniversite hastanesinde yapılmıştır. Araştırmanınevrenini, Nisan-Haziran 2014 tarihleri arasında amniyosentez yaptırmak için başvuran kadınlar oluşturmuşolup, örnekleme çalışmaya gönüllü olarak katılan 290 gebe alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak,anket formu ve Durumluk-Süreklik Kaygı Envanteri kullanılmıştır.Bulgular: Amniyosentez öncesi gebe kadınların durumluluk kaygı puanı ortalaması 53.16±7.28, sürekli kaygıpuanı ortalaması 49.34±6.30’dir. Üniversite mezunu olan bireylerin durumluk ve sürekli kaygı düzeyi diğereğitim durumlarına göre düşük ve istatistiksek olarak da anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Çalışma durumunundurumluk kaygı düzeyini etkilediği (p<0.05) fakat sürekli kaygı düzeyini etkilemediği saptanmıştır (p>0.05).Kadınların gebelik haftasına ve amniyosentez öncesi endişelerine göre durumluk ve sürekli kaygı puanlarıarasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).Sonuç: Amniyosentez öncesi gebelerin orta düzeyde anksiyete yaşadığı belirlenmiştir. Gebelerin eğitim veçalışma durumu, gebelik haftası, evlilik hayatını değerlendirmesi gibi bazı faktörlerin durumluk ve sürekli kaygıdüzeyini etkilediği saptanmıştır. Hemşirelerin danışmanlık rolü kapsamında gebeleri amniyosentez hakkındabilgilendirmeleri ve anksiyete düzeyini azaltacak girişimlerde bulunmaları önemlidir.