Generating of Agricultural Land Use Planning under Semi-Arid Ecological Condition. Case Study, Ankara-Kalecik


Creative Commons License

TUNÇAY T., SAYGIN F., İMAMOĞLU A., DENGİZ O., KEÇECİ M., USUL M., ...More

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.339-358, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33202/comuagri.964808
  • Journal Name: ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, Veterinary Science Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.339-358
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

It is the necessity to use of natural resources productively, mainly soils that are not renewable due to increasing world population. In the beginning, land use programs are taken short demands of landowners, it is necessity to land use plan and put into practice for not cause permanent damage to natural resources. The first aim of all kinds of land use planning, agricultural soils are protected for sustainable use for future generations. For this purpose land use plans are performed based on soil survey and mapping studies that determine soil distribution and properties. Soil survey and mapping studies that have sufficient precision and include detail knowledge are needed for purpose taking robust plan decisions. Land evaluation studies based on detailed soil maps are the basis for determining the suitability of the end-use land for alternative uses. Afterwards land uses that overlap with the planning purposes are selected. The research was conducted in Ankara Kalecik district in order to create infrastructure of being updatable digital soil map of Turkey. Soil profile points were determined using satellite imagery, digital elevation models, topographic maps and geological maps. A draft soil map was created by defining the profiles, and then the field observations and samples and sequence boundaries were finalized. In the second stage, land use patterns were determined, and soil types were identified and paired with soil series characteristics and new land use planning was established according to soil characteristics.
Giderek artan dünya nüfusu, başta topraklar olmak üzere yenilenemez olan doğal kaynakların daha verimli kullanılma zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Arazi kullanım kararları başlangıçta arazi sahiplerinin kısa vadeli gereksinimleri doğrultusunda alınırken, günümüzde arazi kullanımın kararlarının doğal kaynaklara kalıcı zararlar vermeyecek şekilde alınabilmesi için arazi kullanım planlarının yapılması ve uygulamaya konulmasını gerektirmektedir. Her türlü arazi kullanım planlamasında birincil amaç, tarım topraklarının gelecek nesiller için korunarak sürdürülebilir kullanımı sağlamaktır. Bu nedenle, özellikle tarımsal arazi kullanım planlamaları toprakların özellik, dağılım ve potansiyellerinin belirlendiği temel toprak etüd ve haritalama çalışmalarına dayanarak yapılmaktadır. Planlama kararlarının sağlıklı olarak alınabilmesi amacıyla, yeterli doğrulukta ve ayrıntılı bilgileri içeren toprak etüd ve haritalama çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Detaylı toprak haritaları esas alınarak yapılan arazi değerlendirme çalışmaları sonucu arazilerin son kullanıcılara alternatif kullanımlara uygunluğunun belirlenmesi esasına dayanır. Daha sonra planlama amaçlarıyla örtüşen arazi kullanımları seçilmiştir. Bu araştırma dijital alt yapılı güncellenebilir Türkiye topraklarının toprak etüt ve haritaların oluşturulmasına alt yapı oluşturması amacıyla Ankara ili Kalecik ilçesinde yürütülmüştür. Uydu görüntüleri, sayısal yükseklik modelleri, topoğrafik haritalar ve jeoloji haritaları kullanılarak toprak profil noktaları belirlenmiştir. Açılan profiller tanımlanarak taslak toprak haritası oluşturulmuş, daha sonra arazi gözlemleri ve örneklemeler ile seri sınırları kesinleştirilmiştir. İkinci aşamada arazi kullanım türleri, bu türlerin toprak istekleri belirlenerek toprak serileri özellikleri ile eşleştirme yapılmış ve toprak özelliklerine göre tarımsal arazi kullanım planlaması oluşturulmuştur.