Küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle rezeksiyon uygulanan olgularda intraoperatif plevral lavaj sitolojisinin prognostik önemi


BAŞOĞLU A., ÇELİK B., TASLAK ŞENGÜL A., KANDEMİR B., BİLGİN BÜYÜKKARABACAK Y.

VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 April - 01 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes