The Effects of the Sick Building Syndrome on The Health Care Workers


KİREMİT B.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.709-722, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The indoor buildings, such as residences, towers, home, school or workplaces, which are one of the signs of modern life and where people spend a significant part of their time, negatively effect on human health with time. These building, which seems garish, comfortable and safe, prevents people from living efficient, productive and quality lives. It also causes conflicts by preventing people from communicating effectively with each other and is a sign of an unhealthy life. This disease is called "Disease of Working Slaughter" or "Sick Building Syndrome"; defines acute health problems and comfort effects that are not associated with any specific illness or a cause in connection with the time occupied by occupants in the building. Sick building syndrome, which is caused by indoor air pollution, inadequate air conditioning conditions, the use of chemicals, stress, noise, lighting, etc., negatively affects the employees. This syndrome, which has a significantly negative impact on the employees of health care institutions decreases the productivity of the employees, increases the absenteeism and causes the employees to live psychological problems. In order to prevent people who work in the indoor area from being affected by the sick building syndrome, arranging the factors that will cause stress such as maintenance of the ventilation systems in the work areas, prevention of noise in the working environment and correct selection of building materials can be shown as precautions to be taken
Modern yaşamın göstergelerinden bir olan ve insanların genel olarakzamanlarının önemli bir bölümünü geçirdiği binalar, rezidanslar, kuleler, ev, okulveya iş yerleri gibi kapalı alanlar zamanla insan sağlığını olumsuz yöndeetkilemektedir. Gösterişli, konforlu ve güvenli görünen bu binalar insanlarınetkili, verimli ve kaliteli yaşamalarını engellemektedir. Ayrıca, insanlarınbirbirleriyle etkili iletişim kurmasını engelleyerek çatışmalara sebep olmakta vesağlıksız bir yaşamın göstergesi olmaktadır. “Çalışan Kesimin Hastalığı” veya“Hasta Bina Sendromu” olarak adlandırılan bu hastalık; bina sakinlerininbinada geçirdikleri süre ile bağlantılı olarak herhangi bir belirgin hastalık ya dabir nedene bağlı olmayan akut sağlık sorunları ve konfor etkilerinitanımlamaktadır. Kapalı ortam hava kirliliği, iklimlendirme koşullarınınyetersizliği, kimyasalların kullanımı, stres, gürültü, aydınlatma gibi faktörlerinsebep olduğu Hasta Bina Sendromu çalışanları olumsuz etkilemektedir. Sağlıkkurumları çalışanlarının önemli düzeyde olumsuz etkilendiği bu sendrom,çalışanların verimliliğini azaltmakta, işe devamsızlıklarını arttırmakta veçalışanların psikolojik sorunlar yaşamasına sebep olmaktadır. Kapalı alandaçalışan insanların hasta bina sendromundan etkilenmemesi için, çalışmaalanlarındaki havalandırma sistemleri bakımlarının yapılması, çalışılan ortamdagürültünün önlenmesi, bina yapı malzemesinin doğru seçilmesi gibi stresoluşturacak faktörlerin düzenlenmesi alınacak önlemler arasında gösterilebilir.