EVALUATION ON THE ANCIENT AGE OF BONE WORKSHOPS


Oyarçin K., KIZILYALÇIN F., ÖZKAN H.

Arkeoloji ve Sanat, vol.0, no.159, pp.69-80, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 159
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Arkeoloji ve Sanat
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.69-80
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

By means of its ease of being provided and being easier to process than other raw materials, bonehas become one of the most preferred raw material in Ancient Age since First Ages. Animal bonesare often processed and used for bone handiwork production. Early on, bone hand works wereproduced in small workshops and for religious and daily use purposes. In time, with developmentof bone hand work, bones were started to be shaped in lathes. Begining from Roman period, bonehand work were started to produced more swiftly in workshops with a higher quality workmanshipand as a result of original work of arts were produced. Even if architectural remains of the boneswhich semi-work bone materials, production waste and manufacturing defect and bones whichhave sear on them found in the excavations today give us important clues about experience of boneworkship in these cities. It was aimed to introduce important workshops in bone production andexport in Ancient Ages and to give information about bone industry in ancient times.
Tarihöncesi dönemlerden bu yana temin edilmesinin kolaylığı, diğer hammaddelere göre kolay işlenebilirliği sayesinde kemik, Antik Çağ’ın en çok tercih edilen hammadde kaynaklarından biri olmuş ve hayvan kemikleri sıklıkla işlenerek kemik alet yapımında kullanılmıştır. Kemik aletler ilk zamanlarda küçük işliklerde dinsel ve günlük kullanım amaçlı olarak elde üretilmişlerdir. Zamanla kemik alet teknolojisinin gelişmesiyle tornalarda kemikler şekillendirilmeye başlanmıştır. Roma Dönemi’nden itibaren ise kemik aletler işliklerde daha seri şekilde kaliteli bir işçilikle üretilmeye başlanmış ve bunun sonucu olarak özgün eserler ortaya konmuştur. Günümüzde yapılan arkeolojik kazılarda kemik işliklerine ait mimari kalıntılar bulunmamakla birlikte kazı çalışmalarında elde edilen yarı işlenmiş kemik malzemeler, üretim atığı ve hatası bulunan kemik aletler ile üzerinde yanık izleri bulunan kemikler, bizlere bu kentlerde kemik işliklerinin varlığı konusunda önemli ipuçları vermektedir. Çalışma kapsamında, Antik Çağ’da kemik aletler üreten ve ihraç eden önemli işlikleri tanıtmak ve Antik Çağ kemik endüstrisi hakkında toplu bir bilgi aktarmak amaçlanmıştır.