Postpartum geç HELLP sendromu hastasında intrakranial hemoraji, karaciğer nekrozu ve korpus hemorajikumun MR ve ÇKBT Bulguları.


BEKCİ T., NURAL M. S., ASLAN K.

35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 11 - 16 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes