SHIPYARDS AND NAVAL OPERATIONS BASES BUILT AND INSTALLED ON THE EASTERN MEDITERRANEAN COASTS OF SYRIA-PALESTINE IN THE TIME OF UMAYYADS AND ABBASIDS


TERZİ M. Z.

İslami İlimler Dergisi, vol.16, no.1, pp.7-29, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: İslami İlimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.7-29
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

In this article, the subject of “Shipyards and naval operations bases built and installed on the Eastern Mediterranean coasts of Syria-Palestine during the Umayyads and Abbasids” is discussed. The aim of the research is to reveal the importance and importance of the shipyards and naval operations bases built and installed on the East Mediterranean coasts of Syria-Palestine during the Umayyad and Abbasid period. The fact that no research has been done in our country on this subject gives the study a unique quality. Our research is based on the literature review and the subject of the article is examined in all aspects. Our study consists of subtitles of Akkâ Naval Base and Shipyard, Tarsus Naval Base and Shipyard, Saydâ and Sûr Naval Bases and Shipyards. It is known that all three sides of the Islamic world were surrounded by the seas during the Umayyad and Abbasid periods. Byzantine and Hind navies have dominated these seas ever since. Therefore, Islamic lands are open to enemy navy attacks that may come from the sea. This situation has prompted Muslim state administrators to prepare Islamic navy / naval power. In this context, the shipyards and pools that existed on the coasts before conquest were repaired, and new warships were built in these shipyards by making use of the existing masters and craftsmen. These ports, where the shipyards are located, have been re-equipped in the concept of military structuring and naval and naval operations bases have been established.
Araştırmamızın konusu; Emeviler ve Abbasiler Dönemi’nde Suriye-Filistin’in Doğu Akdeniz kıyılarında inşa ve tesis edilen tersaneler ve deniz harekât üsleridir. Bu konuda Türkiye’de yayımlanmış bir araştırma ve makaleye rastlayamadık. Konuyu daha geniş bir çalışma içerisinde bütün boyutlarıyla araştırdık. Bu makale o araştırmamızın bir bölümünü oluşturmaktadır. Makalemiz Giriş, Akkâ Deniz Üssü ve Tersanesi, Saydâ ve Sûr Deniz Üsleri ve Tersaneleri, Tarsus Deniz Üssü ve Tersanesi, Sonuç ve Kaynakça’dan oluşmaktadır. Emevi ve Abbasi dönemlerinde İslâm coğrafyasının üç bir tarafı denizlerle çevrili olup öteden beri Bizans ve Hind donanmaları bu denizlerde egemendir. Bu yüzden İslâm toprakları denizden vaki düşman donamalarının saldırılarına her zaman açık haldedir. Bu durum Müslüman devlet yöneticilerini İslâm donanması/deniz gücü hazırlamaya sevk etmiştir. Neticede bu kıyılarda fetih öncesi de var olan tersaneler ve havuzlar yeniden onarılmış, bu tersanelerde, daha önce mevcut usta ve sanatkârlardan da yararlanılarak yeni savaş gemileri inşa edilmiştir. Tersanelerin yer aldığı bu limanlar, askeri yapılanma çerçevesinde yeniden donatılarak bahriye/donanma kuvveti ve deniz harekât üsleri kurulmuştur. Araştırmamız literatür taramasına dayanmaktadır