Foreign Language Policies of France and Turkey


GÜNDAY R.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.181-216, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.181-216
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the study is to examine the language policies of France and Turkey comparatively under two main headings: the teaching of French and Turkish as a foreign language in the education programs of other countries, and the foreign languages that France and Turkey include in their education programs. The study was carried out in accordance with the document analysis model, based on the qualitative research methods. Many countries include French as a language of instruction or as a foreign language in their education programs. France follows policies for the teaching of French in many parts of the world. The Ottoman Empire did not have a policy regarding the spread of Turkish abroad. In the course of the Republic of Turkey, the activities aiming the teaching of Turkish in other countries have developed in the last quarter of the century. In the French education system, foreign language education began to take place in secondary and high schools in 1883, and in primary school programs in 1954. It is seen that education with foreign language was given place before foreign language education during the Ottoman Empire period, and with the opening of Galatasaray Sultani in 1868, foreign language education begins in secondary schools. After the establishment of the Republic of Turkey, foreign language education began in secondary schools and high schools, and since 1997, it has also started in primary schools.
Çalışmanın amacı, Fransızca ve Türkçenin diğer ülkelerin eğitim programlarında yabancı dil olarak okutulması ile Fransa ve Türkiye’nin eğitim programlarında yer verdikleri yabancı diller açısından Fransa ve Türkiye’nin dil politikalarını iki ana başlık altında karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi modeline uygun yürütülmüştür. Birçok ülke, Fransızcaya eğitim dili veya yabancı dil olarak eğitim programlarında yer vermektedir. Fransa, Fransızcanın dünyanın birçok yerinde okutulmasına yönelik politikalar izlemektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun Türkçenin yurt dışında yayılmasına yönelik bir politikası bulunmamaktaydı. Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise Türkçenin başka ülkelerde okutulmasına yönelik faaliyetler son çeyrek yüzyılda gelişme gösterir. Fransız eğitim sisteminde yabancı dil eğitimi ortaokul ve liselerde 1883, ilkokul programlarında 1954 yılında yer almaya başlar. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı dil eğitiminden önce yabancı dille eğitime yer verildiği görülmektedir ve 1868 yılında Galatasaray Sultanisi’nin açılması ile orta dereceli okullarda yabancı dille eğitim başlar. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ortaokul ve liselerde, 1997 yılından itibaren ilkokulda yabancı dil eğitimine başlanılmıştır.