EAU Kılavuzları Temelinde Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Güncel Yaklaşım: Çok Merkezli Çalışma


GÜROCAK Ö. S., TOKAT E., ÖZKAN S., DOĞAN H. S., ÇITAMAK B., SATAR N., ...More

4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Turkey, 31 October - 04 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes