MENTAL MODELS OF 5TH GRADE STUDENTS ON ELECTRIC CIRCUIT


HARMAN G., ÇÖKELEZ A.

Turkish Studies (Elektronik), vol.11, no.3, pp.1249-1272, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1249-1272
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to determine fifth grade students’ mental models and misconceptions about the light given by bulb in a simple electric circuit. For this purpose, 98 (45 boys, 53 girls) fifth grade students were asked to draw simple electrical circuit using a battery, a bulb, bulb holder, a switch and cable. In this study, the general screening model was used and students’ drawings were analyzed according to misconceptions and models in the literature. The results of this study showed that some students drew the unipolar model. However, some students drew the short circuit model. Connection made by the some students didn’t complete, they drew switch on, switches and battery independently from circuit. Some students didn’t draw battery and switch. It was found that some students drew faulty the number of battery, bulb and key. An important part of students didn’t draw positive and negative poles of the battery, some of them didn’t draw that poles of the battery is to be the opposite. Some students didn’t draw according to the circuit elements’ image or symbol display; some students used unnecessary connecting cables between the circuit elements. It was found that approximately a quarter of students drew the light given by bulb in a simple electric circuit.
Araştırmada basit elektrik devresinde lambanın ışık verme durumuyla ilgili öğrencilerin zihinsel modellerinin ve kavram yanılgılarının saptanması amaçlanmıştır. 45 erkek, 53 kız olmak üzere toplam 98 öğrenci ile gerçekleştirilen bu araştırmada onlardan bir pil, bir lamba, bir duy, bir anahtar ve bağlantı kablosundan oluşan malzemeleri kullanarak basit elektrik devresini lamba ışık verecek şekilde çizmeleri istenmiştir. Genel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada alanyazında yer alan kavram yanılgıları ve modeller doğrultusunda çizimler analiz edilmiştir. Sonuçlar bazı öğrencilerin tek kutuplu model çizdiklerini göstermiştir. Bununla birlikte bazı öğrencilerin kısa devre modelini çizdikleri, bazılarının ise yaptıkları bağlantıların tam olmadığı, anahtarı açık çizdikleri, anahtarı ve pili devreden bağımsız olarak çizdikleri, bazılarının pil ve anahtar çizmedikleri saptanmıştır. Öğrencilerinin çoğunluğunun pil ve oldukça az bir bölümünün de lamba ve anahtar sayılarını hatalı çizdikleri saptanmıştır. Öğrencilerin önemli bir bölümünün pili pozitif ve negatif kutuplarıyla çizmedikleri, birden fazla pil çizen öğrencilerin pillerin kutuplarını zıt olacak şekilde yerleştirmedikleri saptanmıştır. Az da olsa bazı öğrencilerin devre elemanlarına ait resim ya da sembol gösterimine uygun olmayan çizimler yaptıkları, devre elemanları arasında gereksiz bağlantı kabloları kullandıkları saptanmıştır. Öğrencilerin yaklaşık 1/4'inin basit elektrik devresini lamba ışık verecek şekilde çizebildiği görülmüştür