Light Pollution Measurements and Evaluation by Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in Atakum


Creative Commons License

TÜRK Ö., Yavuz M.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, vol.18, no.2, pp.99-109, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

With the increase in the world's human population and the corresponding increase in urbanization density, settlements were quickly illuminated. As a result, the night sky brightness, that is, light pollution, is increasing all over the world. Light pollution has many negative effects on air pollution, human health, ecological environment, astronomy, and economy. In this context, measurements of sky brightness at night are very important for our planet. In this study, the amount of light energy escaping into space due to artificial lighting at nighttime was measured from 55 regions covering an area of 81 km2 in the Atakum district of Samsun. Previously, measurements of sky brightness were made near light sources from the earth. In this study, the Sky Quality Meter (SQM) device was mounted on the unmanned aerial vehicle (UAV) and used to measure the sky brightness at 50 m above the ground. By using the data measured by the SQM device and the geographical coordinates, a thematic iso-luminance map was created with the mapping software. With the obtained sky brightness values and surface area values, the total luminous flux emitted from the atmosphere to the space and cannot be used in lighting was found to be 53.37 million lumens. This energy corresponds to the electricity needs of 2094 families in Samsun every month.
Dünya insan nüfusunun artması ve buna bağlı olarak şehirleşme yoğunluğunun artmasıyla yerleşim yerleri hızlıca aydınlatılmakta, sonucunda da tüm Dünya’da geceleyin gök parlaklığı yani ışık kirliliği artmaktadır. Işık kirliliğinin hava kirliği, insan sağlığı, ekolojik çevre, astronomi ve ekonomi konularında birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda, geceleyin gök parlaklığı ölçümleri toplumsal farkındalık ve kaliteli aydınlatma politikaları bakımından gezegenimiz için oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Samsun ilinin Atakum İlçesi’nde bulunan 81 km2 alan içinde yer alan 55 farklı bölgenin yapay aydınlatmadan kaynaklanan ve uzaya giden yani aydınlatmada kullanılamayan ışık enerjisi miktarı ölçülmüştür. Ayrıca, çalışmada insansız hava aracına monte edilen Gök Parlaklığı Ölçer (SQM) cihazıyla yeryüzünden 50 m yükseklikten gök parlaklığı verileri toplanmıştır. Çalışmada alınan veriler ve coğrafi koordinatlar kullanılarak, haritalama yazılımı ile bölgenin tematik eş parlaklık haritası oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda atmosferden uzaya giden ve doğrudan aydınlatmada kullanılmayan 53,37 milyon lümen/yıl ışık akısı bulunmuştur. Bu enerji Atakum’da her ay ortalama 2094 ailenin elektrik ihtiyacına karşılık gelmektedir.