Hemşirelerin kültürlerarası hemşirelik bakımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi


YAMAN AKTAŞ Y., GÖK UĞUR H., ORAK O. S.

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, no.8, pp.120-135, 2016 (Peer-Reviewed Journal)